30.05.2022

Knights of Proudcastle&Stonefield

Höcke wor esch noch ens an de Stulzeburesch un en Steenfeld. Wor schön, ken Stadtjecke ongewäs, dänne wor et Wedde bestemp ze schlääch. Mir wor et räsch, mot me ned ze vell schweesde. 😜👍🏼


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen