13.06.2020

Auf nach Montjoie

Hück jing et met dem Jeräweljerät ens op de Pirsch noh Montojie. Me Knee det wieh, do wullt ich et ned ze sehr drangsaliere. Eenfach jet trödde. Vun Kummere jing et direk ömme noh Westen, do ös me ruck zuck em Natzionalpark Eeefel.

Doh jing et sojeleisch innet Jemöös !

Flöck ongewäs ös me möt sunem Jeräweljerät. Do bösde ruck zuck en Jemönk

Et Schlössje en Schleede kennt och baal jede.

Däm leeve Boris han esch et Trikötschje en de Breefkaaste jeworpe. Esch hoff er hätt och Spass domöt

Dann jing et wigge. Ruck Zuck wor ich an de Oleftalsperre. Schön össet he. Jäjend ... överall Jääjend !

Dat moss me Jeneese !

Weiter jing et. Janz finge von Hand jeraspelter Jeräwel

Dat ös quasi de Wasserhahn vun de Oleftalsperre. Decke Waggesse han se do erinn jelaat.

An de Bieley machense ömme Fotos für et Instajeramm. Esch han kee Instajeramm äver esch mach ens trotzdem e schön Bildschje. Dohenge do donn de Bämmesse ens jeng scheese. Do fiehrt me besser net de lantz.

Janz schön schöhön isset hier !

Un wieder jeht et innet Jemöss .... herrlich ös dat he !

"Kölsch Kier" ... obs mal Kölsch ist kein Bier heissen sollte ? 😂 Den jewöhnlichen Eifler kritt ma nit mit dem Schlabberwasser hinterm Ofen her jelockt 😂

Perle der Eifel ... die Perlenbachtalsperre ... nä wat ös dat schön he !

Un an der Rur ... jo do isset och schön. Däh Campingplatz an de Perlenbach wo baal jebasch vun der janze Lück. Ma könnt meene däh Jorona häv et nie jejowe

In Monschau wor och veel los. Bis dohin han ich kin Sou jeseehn

Ich ben dann ens wede Fott. Maat et jod, esch schwenk däh Hot !

Och men Jeräwel kann me Trails fahre. Moss me äver de Fott zesammekniepe 😂

Un wigge jeht et ... leider ahn esch paar Mete wigge däh Vüderiefe platt jefahre. Puff ... hätt her de Mellesch jejowe. Han esch ne Schlauch drin jemaht un wigge jing et.

Näh wa ös dat schön he an der Uhusley

Un wigge jeht et .. innet Jedrisse. Janz schön Föösch wör et he.


Paar Meter wigge wor et dann jehale. Däh driss Vüdderriefe at wedde Platt. Han esch janz jemötlesch bös noh Einruhr jedout un han ming Frau komme losse. Emmehin han esch 70km vun däh 100 jeschaff. Schön wor et ... jetz han esch me äver e lecke Bierchje verdeent !